Mgr. Jitka Králová

Logoped, pracoviště: Holice, Pardubice

Jako logoped u nás pracuje od září 2015.

Vzdělání:
2013 - 2015 magisterské studium v oboru Speciální pedagogika (Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení), Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
2011 - 2014 bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika (Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace), Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
2010 - 2013 bakalářské studium v oboru Speciální pedagogika (Sociálně výchovná péče o smyslově postižené), Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Absolvované kurzy:
2016 - Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa
2013 - 2. modul skupinového kurzu českého znakového jazyka
2012 - 1. modul skupinového kurzu českého znakového jazyka