Mgr. Monika Šandová

Logoped, pracoviště: Pardubice

Jako logoped u nás pracuje od r. 2013.

Vzdělání:
2003 - 2010 magisterské studium v oboru Speciální pedagogika, specializace logopedie - surdopedie (Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta)
1997 - 2003 magisterské studium v oboru Učitelství pro základní školy (Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta)

Absolvované kurzy:
2009 - Kurz alternativní a augmentativní komunikace
2008 - Možnosti zvládání problémového chování u lidí s mentálním postižením