Vyšetření a terapie na vlastní žádost

Komplexní vyšetření (cca 60 min) 500,- Kč
Vyšetření zaměřené na více oblastí řeči, např. vstupní logopedické vyšetření před zahájením terapie.

Cílené vyšetření (do 30 min) 300,- Kč
Vyšetření zaměřené jen na konkrétní oblast řeči, např. výslovnost, fonematické slyšení, lateralita atp.

Terapie vedená logopedem (do 30 min) 250,- Kč

Terapie vedená klinickým logopedem (do 30 min) 300,- Kč