Neuro-vývojová stimulace

Přetrvávající primární reflexy

opomíjený faktor obtíží ve čtení a psaní

Výukové obtíže dětí, které běžně přisuzujeme specifickým poruchám učení (tzv. dys-poruchy) a ADHD (syndrom hyperaktivity a poruchy pozornosti), mohou být způsobeny tím, že nedošlo k utlumení  primárních reflexů. Jejich přetrvávání neurologové dodnes považují za důsledek poškození mozku, zatímco v praxi bylo ověřeno, že se jedná o něco, co lze napravit.

Některé děti mají obojí - poruchy učení a navíc přetrvávající primární reflexy. Pak je možné jejich potíže utlumením těchto reflexů výrazně zlepšit, aby jim neznepříjemňovaly celou školní docházku.

Každé miminko reaguje na podněty vrozenými primárními reflexy. Jsou to automatické, stereotypní pohyby, které vycházejí z mozkového kmene a projevují se již v děloze a v prvních měsících života. Mají za úkol zajistit životně důležité funkce. Díky primárním reflexům se mozek postupně naučí správně kontrolovat fungování těla, například zpracovávat vizuální a sluchové informace, získávat rovnováhu a prostorové vidění, rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, koordinaci oko-ruka atd. (tedy základní schopnosti potřebné mimo jiné pro učení se čtení a psaní).

Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních tří let života potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud  kontrola vyšších mozkových funkcí nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku  (většina z nás má alespoň jeden přetrvávající primární reflex). Pokud jich  přetrvává několik, mohou narušit optimální neurologický vývoj – postihnou smyslové vnímání, rovnováhu, koordinaci pohybů a schopnost učení. Případné postižení i jen jedné funkce pak negativně ovlivňuje i ty ostatní. Z toho důvodu některé děti ve svém vývoji zaostávají a posléze mají problémy ve škole.

Jsou-li přítomny primitivní reflexy, nemohou se dobře vyvíjet reflexy posturální, řízené středním mozkem a mozečkem. Tyto reflexy přetrvávají po celý život. Pokud se nemohly správně vyvinout, vidíme u dětí i dospělých také špatné držení těla, kdy posturální svaly (tj. krátké svaly kolem páteře, které jsou uzpůsobeny na to, aby mohly být aktivní dlouhou dobu a přitom se nepřetížily) nejsou aktivovány posturálními reflexy, a tak vzpřímenou polohu těla můžeme udržet jen  pomocí velkých svalových skupin, které jsou ale určeny pro rychlý a silný pohyb s následnou potřebou uvolnění, takže se přetěžují a zkracují, nás pak bolí šíjové a trapézové svaly atd.

V našem centru pracujeme s neuro-vývojovou stimulací dle Marji Volemanové. Tato terapie je vhodná pro děti od čtyř let i pro dospělé. Je založena na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci naučit se postupně kontrolovat správné fungování těla. Aktivita přetrvávajících reflexů je cvičením postupně potlačena a tím zmizí i související obtíže.

Program je možné provádět individuálně i ve skupinách (např. školní třídy). Je však nutné cvičit denně - cca 10 minut a celou terapii dokončit (trvá přibližně 12 měsíců). Nabízí jej Centrum logopedie s.r.o., U Josefa 154, Pardubice – Cihelna. (Více informací získáte také na www.Red-Tulip.cz)

Ceník:

vstupní vyšetření: 900,-          individuální terapie: 300,- /lekci

kontrolní vyšetření: 500,-       skupinová terapie: 3000,-/kurz (30 lekcí)

školní skupiny – smluvní ceny

Rezervace: Mgr. Světla Koubková   tel. 774 321 021;  logoped@centrum.cz