AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE:

PARDUBICE (Cihelna), U Josefa 154, 530 09 Pardubice

HOLICE (Poliklinika), nám. T.G.Masaryka 29, 534 01 Holice


 

Aktuálně

Z důvodu naplnění kapacity obou našich ordinací NEPŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!

Ambulance klinické logopedie

Centrum logopedie s.r.o. provozuje Ambulanci klinické logopedie v PARDUBICÍCH na Cihelně na adrese U Josefa 154 a také na Poliklinice v HOLICÍCH, na adrese náměstí T.G. Masaryka 29. Poskytujeme péči dětem i dospělým.

V rámci standardní péče, hrazené pojišťovnami, nabízíme:

 • logopedické vyšetření (diagnostika)
 • terapii vad a poruch řeči
 • terapii hlasových poruch
 • terapii poruch polykání

Pro úhradu péče pojišťovnou je nutné přinést POUKAZ NA VYŠETŘENÍ / OŠETŘENÍ K, vystavený ošetřujícím lékařem.

V rámci  nadstandardní péče , hrazené klientem, nabízíme:

Dále nabízíme ucelené programy:

 • PLAYWISELY® pro podporu správného psychomotorického vývoje dětí od 4 měsíců do 6 let věku. Více také na www.play-wisely.cz
 • ACCES CONSCIOUSNESS® - Access Bars®, Access Energetický Facelift™ a další Tělesné procesy
 • NEURO-VÝVOJOVÁ STIMULACE ve školní praxi, která je určena pro děti od 4 let až do dospělosti, jež sužují přetrvávající primární reflexy, nebo nemají dostatečně rozvinuté reflexy posturální
 • BILATERÁLNÍ INTEGRACE - systém cvičení pro děti i dospělé
 • TERAPIE ORÁLNÍ POZICE systém určený pro pacienty, kteří neprofitují z běžné logopedické terapie
 • KUPREV pro rozvoj vědomostí a komunikačních schopností dětí ve věku 4 - 6 let a dětí s odkladem školní docházky
 • KUPOZ určený pro rozvoj pozornosti u dětí mladšího školního věku
 • TRÉNINK JAZYKOVÉHO UVĚDOMOVÁNÍ podle D.B.Elkonina vhodný pro předškoláky
 • SFUMATO® - Splývavé čtení®

Ve spoupráci s lektorkou Michaelou Žílovou pro vás pořádáme workshopy o miminkování:

 • SPRÁVNÁ MANIPULACE S MIMINKEM aneb NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.