Sfumato® (Splývavé čtení®)

METODIKA SFUMATO®:
Metodika Sfumato® (Splývavé čtení®) vede od prvopočátku k plynulému čtení s porozuměním.
Její úspěch spočívá v tom, že se při této technice podporují veškeré dílčí funkce aparátů, které se na procesu čtení podílejí, tj. zrakový, dechový a hlasový, sluchový. Kvalita čtecí techniky spočívá v periferním načítání písmen. Tím děti stíhají nejen písmena včas dekódovat, ale nabíhá i čtení s porozuměním, děti se stihnou orientovat v kontextu.
 
Zásadní je, že každé dítě má jinou rychlost zpracování v Centrální nervové soustavě a Sfumato® realizuje vše právě z pomalého provedení, kde si každý najde své vlastní čtecí tempo, aby se předešlo veškerým systémovým chybám.

REFERENCE:
Tato metoda výuky čtení je aplikována v našem školství již 25 let s vynikajícími výsledky a v rámci reedukací (nápravy čtení) již 45 let.
V roce 2018 získala autorka Mária Navrátilová za svůj přínos v této oblasti jedno z největších ocenění. Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR.

Metodika Sfumato® na mezinárodní konferenci čtenářské gramotnosti v Baku v roce 2008 byla prezentována jako nejefektivnější metoda čtení pro elementární vzdělávání.

RECENZE:
odborné posudky

Sfumato® pomůže dítěti překonat překážky v nastartování jeho čtenářské vášně...