Bilaterální integrace

Cvičení BILATERÁLNÍ INTEGRACE (BI), je pohybový program vycházející z vývojových cvičení. Jeho autorkou je Sheila M. Dobie, OBE a dále jej rozvíjí Kirsty Brown a Dr. Andrew Dalziell.
BI program využívá soubor přirozených pohybů člověka, které by za běžných okolností měly být zautomatizované. Když sedíme v lavici a posloucháme výklad učitele, často si při tom musíme dělat poznámky. Při přemýšlení nad tím co slyšíme, musíme vytěsnit všechny nežádoucí rušivé vlivy okolí. Musíme si pamatovat, co předcházelo tomu, co bylo řečeno před chvílí a dát si to do souvislosti s tím, co ještě řečeno bude. A zároveň s tím obvykle vykonáváme zautomatizované pohyby rukou (např. při psaní), očima (např. při čtení) nebo celým tělem (např. při sporu nebo naopak při úplném motorickém klidu). Mnohé děti (ale i dospělí) však nemají dostatečné dovednosti k tomu, aby dokázali efektivně propojovat myšlení s motorikou - buď se jim nedaří v jednom nebo v druhém. A to je právě to, co se pokoušíme pomocí programu BI změnit.