Mgr. Světla Koubková

Klinický logoped, pracoviště: Pardubice, Holice

Zakladatelka firmy Centrum logopedie s.r.o.
 
Vzdělání:
2000 - 2004 specializační průprava v oboru klinická logopedie zakončená atestací
1995 - 2000 studium speciální pedagogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci
 
Certifikované kurzy:
2017 - Poruchy polykání diagnostika a léčba
2015 - Terapie orální pozice v klinické logopedii
2011 - Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace
2010 - Lektor programu PlayWisely®
 
Další absolvované kurzy:
2018 - Praktický kurz Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program
2018 - Alternativní a augmentativní komunikace
2017 - Certifikát k aplikaci metodiky Sfumato® (Splývavé čtení®)
2016 - Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
2015 - Odborný seminář Neurovývojová stimulace ve školní praxi
2015 - Seminář Jak na hyperaktivní dítě
2014 - Podpůrné a stimulační pomůcky v logopedické praxi a v orofaciální oblasti
2014 - Arteterapie při léčbě hlasových poruch a řeči
2013 - Odborný kurz Dyslalie s pohybem a prvky Myofunkční terapie
2012 - Odborný kurz Myofunkční terpie
2008 - Vzdělávací program Respektovat a být respektován
2008 - Kurz Vývojové poruchy řeči
2008 - Kurz Diagnostika a terapie poruch polykání u dospělých osob
2008 - Kurz ADHD a ADD syndrom v logopedické praxi
2008 - Kurz Muzikoterapie
2008 - Kurz Neurofyziologie mozku a poruchy komunikace
2008 - Specializační kurz Velofaryngeální insuficience, rozštěpové vady
2007 - Seminář Montessori pedagogika
2007 - Kurz Diagnostika a terapie koktavosti
2007 - Odborný seminář Myofunkční terapie
2006 - Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina
2006 - Kurz Grafomotorika
2005 - Odborný seminář Alternativní a augmentativní komunikace
2005 - Odborný seminář Technika řeči pro dospělé
2005 - Kurz Orofaciální stimulace
2004 - Osvedčení k programu KUPREV
2004 - Osvedčení k programu KUPOZ
2004 - Osvedčení k programu KUMOT
2004 - Kurz Oromotorická regulační terapie dle Castillo Moralese
2004 - Specializační kurz Základy audiologie a sluchové protetiky
2004 - Kurz Vývojová dysfázie
2004 - Kurz Diagnostika a terapie afázie
2003 - Kurz Klinická neurologie pro klinické logopedy
2002 - Kurz Vady a poruchy sluchu
2002 - Odborný seminář Vyšetřovací testy v klinické logopedii
2002 - Seminář Specifické vývojové poruchy učení a chování