CO JEŠTĚ MOHU SVÉMU DÍTĚTI POSKYTNOUT,

ABYCH HO CO NEJLÉPE PŘIPRAVIL NA ŽIVOT?

Každý rodič se často zastaví nad touto či podobnou otázkou. Přemýšlí, zpytuje svědomí, vzdělává se, avšak častokrát si, pozorujíce svého aktivitou překypujícího potomka, jen povzdechne nad větou,: „Co jen bych ti ještě mohl nabídnout?“

I my jsme přemýšleli a hledali... a podařilo se nám najít novou inspiraci - ucelený program pro miminka, batolata a děti předškolního věku s názvem PlayWisely®. V České republice se jedná o zcela ojedinělý program, který napomáhá dětem rozvíjet mozkové a pohybové schopnosti již v raném období jejich života. Hra s dětmi je uzpůsobena tak, aby jednoduchou, účinnou, a pro děti velmi zábavnou formou vedla k rozpoznání a rozvoji jejich přirozených schopností a dovedností, jež později hrají klíčovou roli při formování jejich životního záměru a realizaci jejich talentu. Metoda také pomáhá rodičům a dětem „učit se hrát si moudře“ a prohlubuje jejich vzájemný vztah.

Patty Hannan, zakladatelka programu, o PlayWisely® říká:

„Základ programu není primárně opřen o tradiční schopnost čtení, psaní, počítání a sportovní dovednosti, ale spíše o rozvíjení navigačních dovedností a procesů, které umožňují tyto dovednosti účinně využívat. Široká základna nervového přediva, která se intenzivním účinkem, jasností a opakovanou aplikací této metody vytvoří, dává dítěti příležitost rozvinout mozkové a tělesné sebevědomí, jež mu napomůže cítit se úspěšným a plnohodnotným, ať už se pohybuje nebo učí v jakémkoliv prostředí. Ukázalo se, že kvalita možností člověka záleží na tom, jak dobře využívá navigačního nástroje svého mozku ve styku svého těla s fyzikální realitou okolního světa.“

Lekce PlayWisely® jsou časem plným radosti, zábavy a aktivit, které přinášejí maximum zkušeností důležitých pro rozvoj každého dítěte, a to jen při docházce 30 min. jednou týdně.

Pokud máte zájem dozvědět se o metodě Play Wisely® více, navštivte stránky www.play-wisely.cz,  www.facebook.com/moudrehrani  nebo nás kontaktujte - tel. 774 321 021, e-mail:  moudrehrani@centum.cz .